امروز: شنبه، 29 دی 1397

پیک دانش

(مجله اینترنتی پیک دانش )عام المنفعه

جشنواره تئاتر رضوی، بستری برای ترویج فرهنگ دینی

جشنواره تئاتر رضوی، بستری برای ترویج فرهنگ دینیجشنواره تئاتر رضوی می‌تواند محفلی برای ترویج فرهنگ رضوی و آشتی هنرمندان برجسته خراسان با تئاتر باشد. تاثیرگذاری هنر زنده تئاتر بر کسی پوشیده نیست. این هنر از بدو پیدایش به عنوان ابزار و دستاویزی برای بازگو کردن افکار و حرف های هنرمندان به کار گرفته می شد.

هشتمین امام (ع) در قلم و اجرای هنرمندان

هشتمین امام (ع) در قلم و اجرای هنرمندانجشنواره تئاتر رضوی تاکنون میزبان هنرمندان شناخته شده بسیاری بوده است. همچنین این جشنواره بستر شناخت شدن استعدادهای جوان بسیاری شده است که با ارائه نمایش‌هایی با مضمون رضوی و نشان‌دادن خلاقیت و ذوق خود در این کارها تحسین اساتید تئاتر را برانگیخته‌اند.