امروز: شنبه، 29 دی 1397

پیک دانش

(مجله اینترنتی پیک دانش )عام المنفعه

07/28 1395

 

26 مهر، روز ملی تربیت بدنی و ورزش

با هدف آشنايي جامعه با اهميت و اثرات كاربرد ورزش در زندگي فردي و اجتماعي، اشاعه و توسعه و ترويج ورزش در خانه و خانواده و هدايت و ارشاد جامعه به ورزش‏هاي همگاني روز 26 مهر به عنوان روز تربیت بدنی و ورزش نامگذاری شده است