امروز: شنبه، 26 آبان 1397

پیک دانش

(مجله اینترنتی پیک دانش )عام المنفعه

07/28 1395

17 اکتبر، روز جهانی ریشه کنی فقر

در سال 1992 از سوی سازمان ملل متحد، روز 17 اکتبر، به عنوان روز جهانی ریشه‌کنی فقر نام‌گذاری شد. سابقه برگزاری روز جهانی مبارزه با فقر به سال 1987 و گردهمایی حدود 100 هزار نفر در میدان حقوق و آزادی بشر در میدان تروکادرو، در  پاریس باز می‌گردد که محل امضای اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 بوده است. هدف از برگزاری مراسم روز جهانی ریشه کنی فقر رساندن صدای محرومان به گوش جهانیان است. براساس ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر، برخورداری از امکانات مناسب رفاهی، از جمله دسترسی به خوراک، پوشاک، مسکن و خدمات درمانی و اجتماعی کافی از جمله حقوق اساسی تمامی افراد است