امروز: شنبه، 26 آبان 1397

پیک دانش

(مجله اینترنتی پیک دانش )عام المنفعه

07/24 1395

فردریش نیچه فیلسوف بزرگ آلمانی

نیچه یکی از بزرگترین متفکران قرن 19 می باشد که آثارش در زمان حیاتش و پس از آن تأثیرات بسیار جدی بر جنبشهای فلسفی، ادبی، فرهنگی و سیاسی قرن بیستم گذاشت. آثار مکتوب و منتشر شده نیچه نشان می‌دهد که حیات خلاق او بین سالهای ۱۸۷۲ تا ۱۸۸۸ بوده‌است. وی عقیده داشت که فلسفه عبارت است از آفرینش ارزش های نو و قضاوتی که او درباره جهان می‌کند و آن را به پرسش می‌گیرد، داوری متفاوتی است. نیچه اطلاعات وسیعی درباره تاریخ و فرهنگ ایران داشته و به آن نیز علاقمند بوده است. دل‌بستگی نیچه به ایران و ستایش فرهنگ باستانی آن را در کتابی بنام چنین گفت زرتشت در مورد تفکر فلسفه اشو زردشت می‌توان به وضوح دید و نیز نهادن نام وی برکتاب، سعی در با ارزش نشاندادن تحقیقات خود می‌باشد. وی همچنین حافظ را در بسیاری از نوشته هایش به عنوان قله خردمندی ستوده است.