امروز: شنبه، 29 دی 1397

پیک دانش

(مجله اینترنتی پیک دانش )عام المنفعه

07/24 1395

حضور موسیقی ایران بعد از شصت سال در بینال موسیقی ونیز

به گزارش «موسیقی ما»، آثار مهدی خیامی، علیرضا فرهنگ و کارن کیهانی، سه آهنگساز ایرانی، فردا 25 مهرماه 1395 در روز پایانی شصتمین دورۀ بینال موسیقی ونیز توسط مشهورترین آنسامبل موسیقی معاصر ایتالیا یعنی دیوِرتیمنتو آنسامبل به رهبری سندرو گُرلی به اجرا در خواهند آمد.
 
در این برنامه که عنوان «موسیقی ایران از گذشته تا امروز» را دارد، هر سه آهنگساز آثاری برای یک ساز ایرانی و آنسامبل بزرگ تصنیف کرده‌اند. قطعۀ کنسرتو کمانچه اثر مهدی خیامی برای کمانچه و آنسامبل، قطعۀ صبا اثر علیرضا فرهنگ برای تار و آنسامبل و قطعۀ نقطه‌ای بود و دگر هیچ نبود اثر کارن کیهانی برای سنتور و آنسامبل، آثاری هستند که در بخشِ نخستِ این کنسرت با حضور سامان صمیمی (نوازندۀ کمانچه)، میلاد محمدی (نوازندۀ تار) و کارن کیهانی (نوازندۀ سنتور) اجرا خواهد شد.
 
در قسمت دوم این کنسرت، گروه موسیقی «مهرآیین» متشکل از سامان صمیمی (نوازندۀ کمانچه)، میلاد محمدی (نوازندۀ تار)، محمدرضا رییسی (نوازندۀ سازهای کوبه‌ای) و کارن کیهانی (سرپرست گروه و نوازندۀ سنتور)، به اجرای موسیقی دستگاهی ایرانی خواهند پرداخت.
 
با سفارش دیوِرتیمنتو آنسامبل به مهدی خیامی (قطعۀ کنسرتو کمانچه) و حضور وی به عنوان مشاور هنری این پروژه شکل گرفت. همچنین انتخاب آهنگسازان، توسط کمیتۀ فنی دیورتیمنتو آنسامبل میلان و با تایید و دعوت از سوی بینال هنری ونیز صورت گرفته‌است.
 
در ادامه عکس‌های «عبدالرضا رستمیان» از تمرین آنسامبل دیورتیمنتو به رهبری سندرو گرلی با سولیستها و آهنگسازان ایرانی و نیز تمرین گروه موسیقی مهرآیین برای اجرا در شصتمین بینال موسیقی ونیز را مشاهده کنید.
منبع: 
موسیقی ما