امروز: پنج شنبه، 24 آبان 1397

پیک دانش

(مجله اینترنتی پیک دانش )عام المنفعه

06/12 1395

آیا فضای مجازی اضطراب و استرس ایجاد می کند؟

فضای مجازی در کنار تمام مزایایی که برای مخاطبان به همراه داشته است، به دلایل مختلفی می‌تواند باعث ایجاد استرس در آنها شود که چهار مورد اصلی بدین شرح است: