امروز: شنبه، 26 آبان 1397

پیک دانش

(مجله اینترنتی پیک دانش )عام المنفعه

06/8 1395

20 كشورايده آل براي تجارت در دنيا کدامند

اين آمارگيري مابين ١٤٦ كشور با در نظر گرفتن فاكتورهاي زير انجام شده است: حقوق مالك، نوآوري، ماليات، تكنولوژي، فساد مالي، آزادي، مقررات فرماليته ي اداري، حمايت از سرمايه گذار و عملكرد بازار سهام از جمله فاكتورهاي اين ارزيابي بود.٢٠ كشور برتر به ترتيب زير است:
٢٠-اسلووني
١٩-استوني(سه پله ارتقا نسبت به پارسال)
١٨-آلمان(دو پله ارتقا)
١٧-ليتواني
١٦-پرتقال
١٥-بلژيك
١٤-استراليا(دو پله ارتقا)
١٣-ايسلند
١٢-سوئيس
١١-هنگ كنگ
١٠-انگلستان
٩-هلند
٨-سنگاپور
٧-كانادا
٦-فنلاند
٥-سوئد( چند سال است كه در اين رتبه قرار دارد)
٤- ايرلند
٣-نروژ
٢-نيوزلند
١-دانمارك (دانمارك براي دومين سال متوالي و پنجمين بار در هشت سال اخير جز بهترين كشور در زمينه ي تجارت انتخاب شده است. طبق آمارگيري جهاني اعلام شده است كه دانمارك يكي از مهمترين كشورهاي جهان در امر كارآفريني ست و رتبه ي اول را براي آزادي فردي و مالي دارد. فساد در اين كشور در حد صفرست)