امروز: شنبه، 26 آبان 1397

پیک دانش

(مجله اینترنتی پیک دانش )عام المنفعه

06/8 1395

 شغل‌های دنیا توسط با تحلیل WalletHub

به تازگی لیستی از بهترین شغل‌های دنیا توسط تحلیلگران WalletHub منتشر شده که در آن شغل‌ها براساس معیارهایی رتبه بندی شده‌اند.

 

در لیست منتشر شده، میزان حقوق و دستمزد، خطرات کاری و معیارهای خاص دیگری مد نظر قرار گرفته که بر اساس آن‌ها از بین 109 شغل، 16 شغل برتر دنیا انتخاب شده‌، البته لازم به ذکر است که برای این معیارها یک مقدار عددی بین 0 تا 100 در نظر گرفته شده است.
1) مهندس (Engineer)
رتبه اول: مهندس حقوق و دستمزد متوسط سالانه (در هنگام استخدام): 63،262 دلار
میزان امکان ارتقای شغلی: 25 درصد
میزان خطرات شغلی : 38 درصد


2) مهندس سیستم (Systems engineer)
تبه دوم: مهندس سیستم حقوق و دستمزد متوسط سالانه (در هنگام استخدام): 66،935 دلار
میزان امکان ارتقای شغلی: 60 درصد
میزان خطرات شغلی : 38 درصد

3) نماینده ایمنی (Safety representative)
رتبه سوم: نماینده ایمنی حقوق و دستمزد متوسط سالانه (در هنگام استخدام): 57،067 دلار
میزان امکان ارتقای شغلی: 67 درصد
میزان خطرات شغلی : 56 درصد

4) توسعه دهنده ی برنامه های کاربردی وب (Web-applications developer)
رتبه چهارم: توسعه دهنده ی برنامه های کاربردی وب حقوق و دستمزد متوسط سالانه (در هنگام استخدام): 56،299 دلار
میزان امکان ارتقای شغلی: 13 درصد
میزان خطرات شغلی : 18 درصد

5) مهندس ایمنی، بهداشت و محیط زیست (Environmental, health, and safety engineer)
رتبه پنجم: مهندس ایمنی، بهداشت و محیط زیست حقوق و دستمزد متوسط سالانه (در هنگام استخدام): 54،841 دلار
میزان امکان ارتقای شغلی: 43 درصد
میزان خطرات شغلی : 38 درصد

6) مهندس برق (Electrical engineer)
رتبه ششم: مهندس برق حقوق و دستمزد متوسط سالانه (در هنگام استخدام): 65،976 دلار
میزان امکان ارتقای شغلی: 23 درصد
میزان خطرات شغلی : 36 درصد

7) تکنسین ایمنی (Safety technician)
رتبه هفتم: تکنسین ایمنی حقوق و دستمزد متوسط سالانه (در هنگام استخدام): 39،990 دلار
میزان امکان ارتقای شغلی: 38 درصد
میزان خطرات شغلی : 61 درصد

8) مهندس نرم افزار (Software engineer)
رتبه هشتم: مهندس نرم افزار حقوق و دستمزد متوسط سالانه (در هنگام استخدام): 63,924 دلار
میزان امکان ارتقای شغلی: 26 درصد
میزان خطرات شغلی : 79 درصد

9) متخصص آموزش (Training specialist)
رتبه نهم: متخصص آموزش حقوق و دستمزد متوسط سالانه (در هنگام استخدام): 49,011 دلار
میزان امکان ارتقای شغلی: 42 درصد
میزان خطرات شغلی : 80  درصد

در ادامه، شغل‌های ذیل به ترتیب جایگاه‌های بعدی در این لیست را از آن خود کرده‌اند:

10) معمار (Architect)

11) طراح وب (Web designer)

12) مهندس الکترونیک (Electronics engineer)

13) مهندس شیمی (Chemical engineer)

14) دستیار پرستار ماهر (Certified nursing assistant)

15) مهندس هوا و فضا (Aerospace engineer)

16) مهندس صنایع (Industrial engineer)